Humlehaven

Google Earth humlehaven

Grundejerforeningen Humlehaven dækker parcelhusområdet Humlehaven i 8382 Hinnerup. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser i området og den sikrer, at de forpligtelser, som overdrages fra kommunen til grundejerne, kan varetages kollektivt. Det er f.eks. pasning af grønne områder, snerydning samt vedligeholdelse af de boligveje og stier, som skal være private indenfor lokalplanområdet.


Nyheder: Referat fra generalforsamlingen 29/11 2017 kan findes under dokumenter – Generalforsamlinger.

Skriv til webmaster her